Dato: 11/03/2022
Klokkeslæt: 0:00

Vil du virkelig rykke din eksport, så boost din vækst med et mix af workshops, markedsbesøg og rådgivertilskud.

Erhvervshus Midtjylland afholder 3 Eksportbooster forløb, der hver består af 6 master classes, som giver dig indsigt, inspiration, teoretiske og praktiske modeller og værktøjer, dialog med ligestillede samt en gennemgående facilitator, der samlet gør det muligt for dig, at få skabt en effektiv og stærk forretningsmodel og forretningsplan for din videre udvikling som eksportvirksomhed. Over de 6 master classes får du løbende nye perspektiver og konkrete brugbare anvisninger fra en lang række eksperter til, at du på sidste master class kan præsentere din model og plan for succes med eksport.

Læs mere om indhold, tidsplan og tilmelding under den enkelte Master class:

  Master class: Til dig der vil booste din B2B eksport. Start 8. februar

  Master class: Om partnerskaber og servitization. Start 29. marts

 Master class: Eksport via partnerskabet – fysisk og digitalt. Start 5. april

 

 Hvem kan deltage?

Eksport-Booster™ er primært udviklet for at hjælpe eksporterfarne og -specialister med at sætte skub i deres eksport.

Du skal være SMV’er og have 5-249 ansatte (hvoraf virksomheder med 10-49 ansatte har fortrinsret). Desuden kræver deltagelsen et CVR-nr. i mere end 3 år og potentialet til at øge omsætningen eller beskæftigelsen med min. 10% p.a. de næste 3 år. Der er løbende ansøgningsfrist og ansøgningen bedømmes af et bevillingsudvalg med kort behandlingstid.

For den individuelle rådgivning får du 50% medfinansiering af en faktura på op til 145.000 kr. – dvs. max. 72.500 kr. Beløbet omfatter også planlægning og gennemførelse af markedsbesøg. Deltagergebyret for de 6 heldagsworkshops er på 7.500 kr. (for 2 personer pr. virksomhed).
Rejse- og opholdsomkostninger i forbindelse med markedsbesøget er ikke omfattet.