Dato: 15/06/2021
Klokkeslæt: 16:00 - 18:00

Sted:
Dansk Computer Center
Delta 6
8382 Hinnerup

Generalforsamling Favrskov Erhverv 2021

Mailbrev til medlemmer om indkaldelse udsendes den 27. maj 2021

Program

Kl. 15.45  Ankomst, registrering og eftermiddagskaffe/te

Kl. 16.00  Velkomst og programpræsentation

Generalforsamling

Præsentationspitch af 3 medlemmer

Udendørs-event “Vi synger et par sange fra Højskolesangbogen”

Kl. 18.00 cirka – Tak for i dag

Du kan finde vej til vedtægterne, hvis du har forslag til vedtægtsændringer, bestyrelse eller suppleanter her

Den ordinære generalforsamling gennemføres i henhold til vedtægterne § 7.

DAGSORDEN for den ordinære generalforsamling 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Orientering om overordnede planer for det nye foreningsår
 4. Gennemgang og godkendelse af regnskabet
 5. Gennemgang og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne og bestyrelsen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før, generalforsamlingen afholdes.

Ændringsforslag til vedtægterne
Bestyrelsen foreslår navneændring som afspejler tidens trend:
ad § 1  Foreningens navn
Foreningens navn ændres fra Favrskov Erhverv til Favrskov Erhverv

VALG TIL BESTYRELSEN

3 bestyrelsesmedlemmer er på valg og vælges for en 2-årig periode. På valg er følgende:

 1. Kent Jeppesen, Dansk Computer Center A/S
 2. Peter Voigt Bertelsen, Global Stole A/S
 3. John Nielsen, OnlineSynlighed.dk

Alle de 3 bestyrelsesmedlemmer genopstiller.

Herudover skal der vælges 3-5 suppleanter af medlemskredsen.

Navn og oplysning om firma på kandidater der ønsker at opstille på valg til bestyrelsen, skal oplyses til den siddende bestyrelse mindst én uge før generalforsamlingen – ligeledes fremsendes accept fra kandidaten.

Generalforsamlingen afholdes naturligvis efter gældende Corona-regler.

Af hensyn til Corona-situationen bedes tilmelding ske senest søndag den 13. juni 2021 kl. 23.59.

Tilmeldingen sker via udfyldelse af tilmeldingsboksen på vores hjemmeside. Du er først tilmeldt, når du har indtastet dine oplysninger og modtaget en kvitteringsmail.

Vi glæder os til at se dig😊

 


Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.