Ekstraordinær generalforsamling

Beskrivelse

This event has passed.

Ekstraordinær generalforsamling

Vi indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 21. september 2020, kl. 16.00-16.20.   På den ordinære generalforsamling den 13. august 2020 blev der fra bestyrelsen foreslået følgende vedtægtsændringer, som generalforsamlingen sendte til 2. godkendelsesrunde på en ekstraordinær generalforsamling ifølge vedtægternes § 11. § 11. Vedtægtsændringer Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 4 ugers interval, medmindre forslaget vedtages af mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer på den første generalforsamling. Der kan ikke stemmes med fuldmagt ved vedtægtsændringer.   DAGSORDEN
  1. Vedtagelse af ændringsforslag til vedtægternes §§7, 8 og 14, som gennemgået på den ordinære generalforsamling den 13. august 2020.
  Se de gældende vedtægter her.   Af hensyn til Corona-situationen bedes tilmelding ske senest fredag den 18. september 2020.

Tilmelding

Detaljer

Dato:

Tid:

Pris:

Arrangør

Telefon:

Mail:

Kontakt Favrskov Erhverv

Du er altid velkommen til at kontakte os. Ring til os på 86 96 77 11 eller send en mail til info@favrskoverhverv.dk. Du kan også udfylde formularen her, så kontakter vi dig snarest muligt.