Generalforsamling

Beskrivelse

This event has passed.

Generalforsamling

Vi byder velkommen til ordinær generalforsamling 2020. Generalforsamlingen er udskudt fra den 10. marts 2020 på grund af Corona-situationen. Generalforsamlingen afholdes i Sparekassen Kronjyllands lokaler, Frankrigsvej 11, Hammel  – torsdag den 13. august 2020 kl. 16.00.   Den ordinære generalforsamling gennemføres i henhold til vedtægternes § 7. DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent. 
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
 3. Orientering om overordnede planer for det nye foreningsår. 
 4. Gennemgang og godkendelse af regnskabet. 
 5. Gennemgang og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent. 
 6. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne, Favrskov Kommune eller bestyrelsen. 
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 8. Valg af revisor. 
 9. Eventuelt. 
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før, generalforsamlingen afholdes. ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE   Favrskov Kommune udtræder af Erhvervets bestyrelse i forbindelse med generalforsamlingen, hvorfor bestyrelsen stiller følgende ændringsforslag til vedtægternes §§ 7, 8 og 14. Forslag til vedtægtsændringer kan du læse her. VALG TIL BESTYRELSEN 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg og vælges for en 2-årig periode. På valg er følgende:
 1. Henrik Øelund, Den jydske Haandværkerskole
 2. Kim Petersen, Cleansafe A/S
Sidstnævnte genopstiller.   Følgende kandidater opstiller til bestyrelsen:
 • Kim Petersen, Cleansafe A/S (genopstiller)
 • Jens-Ole Staghøj, Hammel Furniture A/S
 • Michael Hejlskov Jacobsen, Art & Technology I/S
Herudover skal vælges 3-5 suppleanter af medlemskredsen. Navn og oplysning om firma på kandidater, der ønsker at opstille på valg til bestyrelsen, skal oplyses til den siddende bestyrelse mindst én uge før generalforsamlingen. Ligeledes fremsendes accept fra kandidaten.    Generalforsamlingen afholdes naturligvis efter gældende Corona-regler. Med baggrund heri er der i år ingen traktement – udover en øl/vand under generalforsamlingen. Dørene åbnes kl. 15.45 til ankomst og registrering.   Efter generalforsamlingen samles vi udenfor Sparekassen Kronjylland og afslutter arrangementet med et par sange fra Højskolesangbogen i bedste ”Philip Faber-stil”. Et Tv-program som har ramt mange danskere i Corona-situationen, som en positiv oplevelse, hvor Højskolesangbogen er blevet et hit. Til at holde tonen får vi hjælp fra vores lokale professionelle operasanger Jesper Brun-Jensen fra Lyngå, som er en alsidig bas-sanger - og ikke mindst med en humoristisk tilgang som afslutning på arrangementet. Der er naturligvis også mulighed for fri networking udendørs efterfølgende, og som vejret tillader.   Se de gældende vedtægter for Favrskov Erhverv   Af hensyn til Corona-situationen bedes tilmelding ske senest tirsdag, den 11. august 2020.  Tilmeldingen sker via udfyldelse af tilmeldingsboksen med dine oplysninger øverst til højre. Du er først tilmeldt, når du har indtastet dine oplysninger og modtaget en kvitteringsmail.   Det er med stor glæde, at Thorsø-virksomheden Dan Stone ApS sponsorerer indslaget med operasanger Jesper Brun-Jensen - ligesom Sparekassen Kronjylland vederlagsfrit stiller lokalerne til rådighed for medlemmerne. Mange tak til Sparekassen Kronjylland og Dan Stone ApS.

Tilmelding

Detaljer

Dato:

Tid:

Pris:

Arrangør

Telefon:

Mail:

Kontakt Favrskov Erhverv

Du er altid velkommen til at kontakte os. Ring til os på 86 96 77 11 eller send en mail til info@favrskoverhverv.dk. Du kan også udfylde formularen her, så kontakter vi dig snarest muligt.