UDSKYDES! Generalforsamling

Beskrivelse

This event has passed.

UDSKYDES! Generalforsamling

PGA. FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED CORONA-VIRUS BLIVER ARRANGEMENTET UDSKUDT! NÆRMERE INFORMATION KOMMER SNAREST!   Vi byder velkommen til årets generalforsamling, som i år afholdes i Sparekassen Kronjyllands lokaler på Frankrigsvej i Hammel. Generalforsamlingen gennemføres i henhold til vedtægternes § 7. De gældende vedtægter for Favrskov Erhverv findes her. ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE Favrskov Kommune udtræder i forbindelse med generalforsamlingen af Erhvervets bestyrelse, hvorfor bestyrelsen stiller følgende ændringsforslag til vedtægternes §8: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.   2 bestyrelsesmedlemmer er på valg lige årstal og vælges for en 2-årig periode. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg ulige årstal og vælges for en 2-årig periode.   Der vælges hvert år mindst 3 og max. 5 suppleanter.   Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen overtager valgperioden for det bestyrelsesmedlem, som suppleanten erstatter. VALG TIL BESTYRELSEN På valg er Henrik Øelund, Den Jydske Haandværkerskole samt Kim Petersen, Cleansafe. Sidstnævnte genopstiller. KANDIDATER: Navn og oplysning om firma på kandidater, der ønsker at opstille på valg til bestyrelsen skal oplyses til den siddende bestyrelse mindst én uge før generalforsamlingen. Ligeledes fremsendes accept fra kandidaten.


  Efter generalforsamlingen: Musikalsk indslag med Isse Jacobsen og efterfølgende spisning.   Musikken er sponsoreret af:    

Tilmelding

Detaljer

Dato:

Tid:

Pris:

Arrangør

Telefon:

Mail:

Kontakt Favrskov Erhverv

Du er altid velkommen til at kontakte os. Ring til os på 86 96 77 11 eller send en mail til info@favrskoverhverv.dk. Du kan også udfylde formularen her, så kontakter vi dig snarest muligt.