Den Jyske Håndværkerskole

Den Jyske Håndværkerskole

  1. Uddannelsesinstitutioner
  2. »
  3. Den Jyske Håndværkerskole
Beskrivelse

Den jydske Haandværkerskole i Hadsten er en teknisk erhvervsskole med tætte relationer til brancherne.

Skolen udbyder følgende uddannelser: Elektriker, tømrer- og tækkemand, køletekniker og plastmager. Herudover udbyder vi EUX-tømrer, EUX-Elektriker og EUX-Plastmager, der alle er en gymnasiale erhvervsuddannelser.

Den jydske Haandværkerskole vil være en national som internationalt kendt og velestimeret uddannelsesinstitution. Det vil vi sikre gennem omstillingsparathed, højeste kvalitet på uddannelser og kurser og et godt renommé hos de mestre og virksomheder, vi arbejder sammen med. Samarbejde, engagement, stolthed og ordentlighed er nøgleord i vores relation til samarbejdspartnere f.eks. elever, lærlinge og mestre.

Da Den jydske Haandværkerskole råder over et skolehjem med ca. 600 pladser, kan vi tilbyde de unge et unikt dannelsesmiljø, der er både fagligt og socialt stimulerende. Skolen er en 24-timers skole med åbne værksteder, så eleverne døgnet rundt kan indfri deres faglige og kreative potentiale.

Kvaliteten i vores uddannelser er høj, og med kyndig studievejledning betyder det, at de fleste af vores elever hurtigt finder en læreplads. Gennem udbud af kurser og uddannelser vil vi sikre, at brancherne, skolens udbud omfatter, kan få dækket deres behov for den rigtige lærlingeuddannelse, teknikeruddannelse og efteruddannelse.

Kontaktinformation
Ellemosevej 25
8370 Hadsten
Jesper Kofoed Petersen