Persondatapolitik

Behandling af persondata og formål

Favrskov Erhverv behandler personoplysninger om dig, når du retter henvendelse til os via mail, brev, hjemmeside, sociale medier og i forbindelse med medlemskab, deltagelse i arrangementer, indkøb eller opfyldelse af kontrakter og aftaler. Derudover behandler vi personoplysninger om dig, hvis du er ansøger til ledige stillinger, er ansat, praktikant, medlem af repræsentantskabet eller bestyrelsen. De personoplysninger, du indsender til os, digitalt eller i papirform, bliver behandlet af Favrskov Erhvervs personale alt efter formål og relevans. Dine personlige oplysninger bliver således behandlet og opbevaret fortroligt og forsvarligt, og kun de relevante medarbejdere har adgang til dine personoplysninger og eventuelle filer. Vi sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at behandle dem. Som udgangspunkt behandler vi kun almindelige personoplysninger, undtaget herfra er ansatte og medlemmer af bestyrelsen, hvor vi også behandler fortrolige oplysninger (Cpr-nr.) og hvis det er relevant følsomme oplysninger i form af evt. helbredserklæringer.

Deltagelse på arrangementer

I forbindelse med tilmelding til et, eller flere, af vore arrangementer afgiver du samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger. Der sker ikke videregivelse af oplysningerne og de slettes senest seks måneder efter arrangementets afholdelse.

Modtagelse af Iværksætter vejledning

Når du får vejledning, anmodes du om at oplyse virksomhedens CVR-nummer, dit navn, tlf.nr. og email. Disse oplysninger registreres i et fælles system som deles med Erhvervshus Midtjylland. Registreringen er behørigt anmeldt til Datatilsynet, og Erhvervsstyrelsen er din garant for, at oplysningerne er sikret på betryggende vis

Medlemmer, leverandør og andre samarbejdspartnere

Vi bruger dine personoplysninger til at opfylde forpligtelserne i vores aftaleforhold med dig/din virksomhed. Vi bruger dem også til at forbedre vores tjenesteydelser og til at kunne målrette vores budskaber til dig og din virksomhed, herunder målrette reklamer og indhold til dig/din virksomhed. Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt aftaleforhold med dig/din virksomhed. Når aftaleforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

Samtykke

I de fleste tilfælde er vores behandling af dine personoplysninger baseret på et andet retsgrundlag end samtykke. I det omfang vi måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, gælder, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Hjemmeside, Sociale Medier

I forbindelse med din færdsel på Favrskov Erhvervs hjemmeside og sider på sociale medier, registreres din og andre brugeres færdsel via ”cookies”. Disse oplysninger anvendes til at måle trafikken og føre statistik over de mest besøgte sider. Du er fuldstændig anonym i denne statistik. Når du sender oplysninger via formularer fra vores hjemmeside, foregår dette via en sikker forbindelse (SSL-kryptering).

Sletning af persondata

Vi sletter dine personoplysninger efter de almindelige forældelsesregler, der gælder i Danmark. Vi sletter løbende personoplysninger, som ikke er nødvendige, når vi har opfyldt vores forpligtelser i forhold til et eller flere af de formål de er indsamlet til.

Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget (korrigeret), slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontakt Favrskov Erhverv

Du er altid velkommen til at kontakte os. Ring til os på 86 96 77 11 eller send en mail til info@favrskoverhverv.dk. Du kan også udfylde formularen her, så kontakter vi dig snarest muligt.