Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag for tilskudspulje til generelle kompetenceløft af erhvervslivet i 2022

Formålet med administrationsgrundlaget er at opsætte retningslinjer for tildeling af tilskud til kompetenceløft af erhvervslivet men samtidig gøre ordningen nem og fleksibel at ansøge.

I 2021 havde Favrskov Kommune sine første erfaringer med at administrere erhvervspuljer af denne art. Administrationsgrundet for 2022 vil tage disse erfaringer med i rammesætningen for uddeling af de konkrete tilskud.

Baggrund

Byrådet vedtog 21. december 2021 Erhvervshandleplan for 2022, hvor der afsættes 100.000 kr. til kompetenceløft af i erhvervslivet. De lokale virksomheder får med puljen muligheden for at vælge en privat rådgiver eller uddannelsesinstitution, som virksomheder får et kontant tilskud på op til 5.000 kr. for at dække udgifter til et kompetenceløft ved den givne leverandør. Som del af Resultatkontrakt 2022 mellem Favrskov Erhverv og Favrskov Kommune er aftalt, at Favrskov Erhverv administrerer puljen i 2022 og derfor skal ansøgningen fremsendes hertil.

Målgruppe

Puljen har fokus på at yde kontant tilskud til kompetenceudvikling af mikro- og småvirksomheder. Det vil sige virksomheder med op til 49 årsværk. Se yderligere kriterier for at opnå tilskud nedenfor.

Tilskud ydes til

Tilskuddene ydes til kompetenceløft i virksomhederne gennem privat rådgivning eller kursusforløb/certificering. Det kan være kompetenceløft til for eksempel økonomistyring, digital markedsføring, logistikstyring, salg og ledelse med videre.

Modsat ydes der blandt andet ikke tilskud til ansættelse af nye medarbejdere, direkte markedsføringsudgifter, anlægsinvesteringer, indkøb af maskiner, løsøre, materialer og diverse indkøb, software og lignende.

Virksomhederne kan opnå tilskud fra private rådgivere eller udbydere af kursusforløb, som er angivet på en leverandørliste, som offentliggøres på Favrskov Erhvervs hjemmeside. Ønsker ansøger tilskud til en anden leverandør skal ansøger sørge for, at den ønskede leverandør lader sig registrere på Favrskov Erhvervs leverandørliste.

Ansøger kan ikke få opdelt tilskuddet til brug hos flere leverandører.

Ansøgningsproces

Der er to typer ansøgningsprocesser for at opnå tilskud:

1) Tilskud til kompetenceløft hos en privat rådgiver med videre, hvor fakturaen for kompetenceløftet betales efter, at kompetenceløftet er ydet.

2) Tilskud til kompetenceløft hos uddannelsesforløb, som betales forud for at kurset afholdes.

 

Betaling efter kompetenceløft

(Typisk private rådgivere med videre)

Betaling forud for kompetenceløft

(Typisk uddannelsesforløb med videre)

1 Virksomheden forbereder ansøgning og finder en leverandør Virksomheden forbereder ansøgning og finder en leverandør
2 Virksomheden ansøger digitalt Virksomheden ansøger digitalt
3 Virksomheden får tilsagn om tilskud Virksomheden får tilsagn om tilskud
4 Virksomheden modtager kompetenceløft og afholder udgiften Virksomheden afholder udgiften fremsender fakturaen
5 Virksomheden fremsender fakturaen Tilskuddet udbetales til virksomheden
6 Tilskuddet udbetales til virksomheden Virksomheden modtager kompetenceløft
7   Virksomheden fremsender dokumentation for gennemførelse af kompetenceløftet

 Administrationsgrundlagets kriterier

Virksomheder kommer i betragtning til opnåelse af tilskud, hvis de lever op til følgende kriterier:

 • Virksomheden skal have CVR. nr. eller p.nr. registreret i Favrskov Kommune.
  I tilfælde af p.nr. skal kompetenceløftet gå til en ansat på p.nr. adressen i Favrskov.
 • Virksomheden må maksimalt have 49 årsværk ansat
 • Virksomheden skal være i drift og må ikke være under afvikling
 • Virksomheden må ikke være helt eller delvist ejet af leverandørvirksomheden
 • Virksomheden skal være inden for følgende virksomhedsformer:
  • Enkeltmandsvirksomhed
  • Andelsselskab
  • Interessentskab
  • Kommanditselskab
  • Aktieselskab
  • Anpartsselskab
 • Virksomheden må ikke ejes af andre virksomheder, som ikke lever på til kriterierne (over 50% ejerandele).
 • Virksomheden må ikke tidligere har fået tilsagn om tilskud i løbet af 2022.
 • Virksomheden kan ikke få tilsagn, hvis kompetenceløftet først afholdes efter 2022.

Tilsagn om tilskud gælder kun 2022 og derfor skal alle virksomheder, som har fået tilsagn om tilskud have fremsendt en betalt faktura seneste 31. december 2022.

Kontakt Favrskov Erhverv

Du er altid velkommen til at kontakte os. Ring til os på 86 96 77 11 eller send en mail til info@favrskoverhverv.dk. Du kan også udfylde formularen her, så kontakter vi dig snarest muligt.