Administrationsgrundlag

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUDSPULJE TIL GENERELLE KOMPETENCELØFT AF ERHVERVSLIVET I 2024

Formålet med administrationsgrundlaget er at opsætte retningslinjer for tildeling af tilskud til kompetenceløft af erhvervslivet, men samtidig gøre ordningen nem og fleksibel af ansøge.

BAGGRUND

Byrådet har som en del af Erhvervshandleplanen for 2024, igen afsat 100.000 kr. til kompetenceløft for erhvervslivet. De lokale virksomheder får med puljen muligheden for at vælge en privat rådgiver eller uddannelsesinstitution, som virksomheder får et kontant tilskud på op til 5.000 kr. for at dække udgifter til et kompetenceløft ved den givne leverandør. Som del af Resultatkontrakt 2024 mellem Favrskov Erhverv og Favrskov Kommune er aftalt, at Favrskov Erhverv atter administrerer puljen i 2024 og derfor skal ansøgningen fremsendes hertil.

MÅLGRUPPE

Puljen har fokus på at yde kontant tilskud til kompetenceudvikling af mikro-og småvirksomheder. Det vil sige virksomheder med op til 49 årsværk. Se yderligere kriterier for at opnå tilskud nedenfor.

TILSKUD YDES TIL

Tilskuddene ydes til kompetenceløft i virksomhederne gennem privat rådgivning eller kursusforløb/certificering. Det kan være kompetenceløft til for eksempel økonomistyring, digital markedsføring, logistikstyring, salg og ledelse med videre. 

Modsat ydes der blandt andet ikke tilskud til ansættelse af nye medarbejdere, direkte markedsføringsudgifter, anlægsinvesteringer, indkøb af maskiner, løsøre, materialer og diverse indkøb, software og lignende. 

Virksomhederne kan opnå tilskud til private rådgivere eller udbydere af kursusforløb, som er angivet på en leverandørliste, som offentliggøres på Favrskov Erhvervs hjemmeside. Ønsker ansøger tilskud til en anden leverandør, skal ansøger sørge for, at den ønskede leverandør lader sig registrere på Favrskov Erhvervs leverandørliste. Ansøger kan ikke få opdelt tilskuddet til brug hos flere leverandører.

ANSØGNINGSPROCES

Der er to typer ansøgningsprocesser for at opnå tilskud:

1) Tilskud til kompetenceløft hos en privat rådgiver med videre, hvor fakturaen for kompetenceløftet betales efter, at kompetenceløftet er ydet.

2) Tilskud til kompetenceløft hos uddannelsesforløb, som betales forud for at kurset afholdes.

 

Betaling efter kompetenceløft

(Typisk private rådgivere med videre)

Betaling forud for kompetenceløft

(Typisk uddannelsesforløb med videre)

1Virksomheden forbereder ansøgning og finder en leverandørVirksomheden forbereder ansøgning og finder en leverandør
2Virksomheden ansøger digitaltVirksomheden ansøger digitalt
3Virksomheden får tilsagn om tilskudVirksomheden får tilsagn om tilskud
4Virksomheden modtager kompetenceløft og afholder udgiftenVirksomheden afholder udgiften fremsender fakturaen
5Virksomheden fremsender fakturaenTilskuddet udbetales til virksomheden
6Tilskuddet udbetales til virksomhedenVirksomheden modtager kompetenceløft
7 Virksomheden fremsender dokumentation for gennemførelse af kompetenceløftet

 

ADMINISTRATIONSGRUNDLAGETS KRITERIER

Virksomheder kommer i betragtning til opnåelse af tilskud, hvis de lever op til følgende kriterier:

Kontakt Favrskov Erhverv

Du er altid velkommen til at kontakte os. 

Ring til os på 86 96 77 11 eller send en mail til info@favrskoverhverv.dk

Du kan også udfylde formularen her, så kontakter vi dig snarest muligt. 

Vil du med næste gang ?

Få info om de kommende arrangementer og nyheder fra Favrskov Erhverv direkte i din mailboks.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet