Ordblindhed er en udbredt udfordring, der påvirker mange danskere. Mere end 400.000 har ordblindhed estimeres det endda. Det er en del, og derfor blev der i uge 40 sat fokus på dette under den internationale Ordblindhedsuge. Men hvordan støtter man bedst sine ordblinde medarbejdere eller kollegaer på arbejdspladsen og får deres fulde potentiale frem? 

I forbindelse med Ordblindhedsugen sætter vi fokus på ordblindhed på arbejdspladsen og i virksomheden.

Nuancer af ordblindhed

På mange arbejdspladser er skriftlig kommunikation central. Dette kan medføre frustration og stress for ordblinde medarbejdere, som måske kæmper med at læse e-mails, forstå instruktioner eller udarbejde skriftlige rapporter. Ordblindhed kommer til udtryk på mange forskellige måder; nogle har sværest ved at læse højt, nogle har sværest ved at skrive længere, sammenhængende tekster, og for nogle ledsages ordblindheden af andre indlæringsvanskeligheder. Behovet for støtte er derfor også meget varierende, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på den enkeltes situation.

Vi har samlet nogle gode råd til medarbejderen, kollegaen eller chefen, der gerne vil gøre arbejdspladsen mere inkluderende. 

Inkluderende kultur

Det er vigtigt at skabe en kultur, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at diskutere deres udfordringer med ordblindhed. Ordblindhed opleves stadig i 2023 som et tabu for nogle berørte, og derfor er åbenhed og støtte fra kolleger og ledelse er afgørende for at skabe et inkluderende arbejdsmiljø. Undgå til gengæld at afsløre en medarbejders ordblindhed mod deres vilje, det må naturligvis foregå på en måde, de er trygge ved. Det kan også være en idé at etablere mentorordninger, hvor kolleger kan vejlede ordblinde medarbejdere. På den måde kan de f.eks. hjælpe dem med at forstå komplekse opgaveformuleringer og give feedback på skriftlige materialer.

Skræddersyet træning

Virksomheder kan investere i træningsprogrammer og værktøjer, der er designet til at hjælpe ordblinde med at forbedre deres læse- og skrivefærdigheder. Dette kan omfatte kurser i læseteknikker, stavekontrolsoftware og tekst-til-tale-værktøjer. Læs mere på Ordblindeforeningens hjemmeside. Dertil kan det være en fordel at tilbyde medarbejderen en større fleksibilitet, når det kommer til deadlines og arbejdsopgaver. Måske har de brug for længere tid eller nogle alternative måder at dele deres viden.

Visuel og auditiv kommunikation som supplement

Når det kommer til at støtte ordblinde medarbejdere, kan visuel og auditiv kommunikation være yderst effektivt. Brug f.eks. visuelle hjælpemidler som grafik, diagrammer og billeder, som kan hjælpe med at formidle komplekse oplysninger og gøre dem mere spiselige. Det kan også være en god idé at transkribere eller optage møder. På den måde har den ordblinde medarbejder mulighed for at gense materialet igen og forstå det mere indgående, hvis de f.eks. har svært ved at følge med mundtligt. Det er altså en god idé at kommunikere på flere forskellige måder både visuelt og auditivt for at give den ordblinde medarbejder en bedre mulighed for at optage så megen information som muligt. 

Udfordring og ressource

Selvom ordblindhed ofte forstås som en udfordring, kan der også være fordele i at have mennesker på arbejdspladsen, som er gået igennem livet på en anden måde end flertallet. De fleste har tillært sig forskellige strategier for at kunne passe ind og har måske lært at opfatte verden på en anden måde. På den måde kan det bidrage med nye og værdifulde indsigter og perspektiver. Tænk det derfor ikke som et problem, men i stedet som en helt særlig ressource.

Kilde: Ordblindeforeningen

Vil du med næste gang ?

Få info om de kommende arrangementer og nyheder fra Favrskov Erhverv direkte i din mailboks.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet